Home

Harmonieus, duurzaam, deugdelijk en resultaatgerichtHuub-Glas-3-211x300

Wil je dat samenwerking meer harmonieus verloopt in jouw team, projectgroep of organisatie? En wil je dat teams resultaat- en doelgerichter werken?
Hoe herken je talent en zet je de persoonlijkheden, die mensen zijn, optimaal in voor de groep? De juiste mens op de juiste plaats…met goede onderbouwing en kennis van persoonlijkheidsontwikkeling.
Wil je jouw ondernemingszin en creatiekracht inzetten voor een duurzame wereld? En wil je maatschappelijk verantwoord en/of coöperatief ondernemen?

Ik wil mensen en organisaties helpen en presenteer op deze website de mogelijkheden, die ik heb gecreëerd.

Mijn hele leven voel ik al passie om mij bezig te houden met sociale en maatschappelijke processen. In mijn carrière vormde deze passie een diep gekoesterde wens en een drijvend verlangen. Als civiel ingenieur deed ik meer dan vijfentwintig jaar ervaring op met organisatie-, bouw-, water- en milieuvraagstukken bij de overheid en in het bedrijfsleven. Ik heb de keuze gemaakt om mijn ruime ervaring als project- en procesbegeleider, trainer en coachende leider  in te zetten voor maatschappelijke en sociale processen.

Het is mijn ambitie om op deugdelijke wijze duurzame en harmonieuze resultaten te realiseren.

Vernieuwend ondernemerschap

De creërende kracht van mensen fascineert mij. Door talenten van mensen te zien  en mensen te helpen hun talent te ontwikkelen komt creërende kracht vrij:  ondernemingszin. Vanuit individuele kracht kiezen mensen om verbindingen aan te  gaan en kunnen we samen dingen voor elkaar krijgen die onmogelijk leken. Alles  wat nodig is om goed en harmonieus samen te werken fascineert mij. Ik wil
mensen laten ervaren wat de kracht van bemoedigende taal is. Ik kan helpen door  training, coaching en teambuilding.

Ik ontwikkel projecten en coöperaties, die de maatschappelijke vraag  naar lokaal voedsel, een gezonde leefwijze en duurzame energie invullen. We  gebruiken de groene buitenruimte om mensen met elkaar in contact te brengen en  vernieuwend ondernemerschap te stimuleren. Innovatief, coöperatief en creatief.

Ik geloof dat duurzaamheid op termijn onze enige weg is om harmonieus met elkaar  te kunnen samenleven. Ik wil ondernemingen helpen om de balans te vinden tussen  mensen, milieu en hun maatschappelijke waarde: bereiken van het bedrijfsdoel met  een gezonde opbrengst voor de ondernemer, werknemers en belanghebbenden als  basis voor continuïteit. Dit is maatschappelijk verantwoord ondernemen en voor  de implementatie daarvan wil ik mijn ervaring graag inzetten.