Teambuilding

Samenwerken en bemoedigend taalgebruik

image001Mijn ervaring is, dat mensen samenwerken binnen teams vaak moeizaam vinden. Ik zie dat projectleiders, afdelingshoofden en teamleiders op zoek zijn naar een manier om hun teamleden in verbinding met elkaar te laten samenwerken. Harmonieuzer, zonder conflicten, met gebruik van de eigen talenten. Daarvoor is het in mijn beleving nodig dat mensen stoppen met elkaar aan te vallen of te beschamen. lees meer

Het gebruiken van bemoedigende taal is een meer effectieve strategie om van elkaar te leren en performance verbetering voor elkaar te krijgen. Bij opleidingstrajecten wordt veel aandacht gericht op het verbeteren van gedrag en vaardigheden. Gedrag gaat over je handelingen, wat doe je en hoe doe je het? Daarachter ligt de vraag: waarom handel je zo? Wat is jouw attitude? Attitude gaat over je houding en komt voort uit je opvattingen en overtuigingen. Jouw attitude laat zien van waaruit je handelt. Attitude staat dicht bij je drijfveren.
Ik heb in mijn carrière ervaren dat een attitude, die geïnspireerd is op de eeuwenoude deugden, voor doorbraken en succes zorgt. Door bewust te worden van jouw deugden, de diepst gewortelde karaktereigenschappen van mensen, ontwikkel je karakter en persoonlijkheid.

Bouwen aan teams

Binnen organisaties zet ik me daarom met hart en ziel in om deugden, talenten en kwaliteiten van mensen tot leven te laten komen. Door het aanbieden van origineel vorm gegeven bijeenkomsten help ik organisaties om hun projecten structureel beter uit te voeren, hun medewerkers te leren in hun kracht te staan door hun talent in te zetten en zo beter samen te werken. Ik leer mensen de kracht van bemoedigende taal te ontdekken en die langdurig in te zetten in de vorm van een passende werk- en levenshouding.
Om dit concreet te maken het ik een scala van aanbiedingen ontwikkeld: lees meer


Persoonlijke ontwikkeling:
– het Duwtje in de Rug,
– een dagje Bemoedigingssauna
Individueel en voor teams:
– de CFA-test om karakter inzichtelijk te maken  ‘Vanuit de kern van  jouw karakter’
– de workshop Werken met Grenzen
Teambuilding en organisatieontwikkeling
coaching van ondernemers
– de Art of Tea(m) workshop
– bedrijfscreening om m.b.v. Feng Shui snel zicht te krijgen op gewenste verandering 

Deze aanbiedingen ondersteunen mijn wens om organisaties en bedrijven structureel en duurzaam te helpen als adviseur, coach en trainer. Ik streef een persoonlijke relatie na, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Ik wil mensen doelgericht helpen hun organisatie of onderneming te verduurzamen en adaptief te laten zijn aan de veranderende eisen en wensen van onze tijd.

Deugdenproject

Ik heb mij aangesloten bij het Deugdenproject. Wij verzorgen een aanbod van training en coaching met gebruik making van de strategieën en de deugdentaal van het internationale Deugdenproject. Er zijn al interessante internationale ervaringen opgedaan met deugden op het werk. lees meer

Graag treedt ik met u in overleg over de mogelijkheden van maatwerk voor u of voor uw organisatie.

Bij voldoende belangstelling organiseer ik graag een 2-daagse Basistraining voor individuele professionals. De training is specifiek gericht op de toepassing van de 5 strategieën van het deugdenproject op de werkvloer. Je kunt je aanmelden door met mij contact op te nemen.

Filmpje over deugden

In dit prachtige filmpje wordt duidelijk hoe de deugden praktisch ingezet kunnen worden.

Publicatie in Projectie 2012-2

In april 2012 verscheen het artikel Van vak naar beroep over de zoektocht naar de essentie van projectmanagement. Hierin leg ik uit hoe deugden worden toegepast in projecten.

Avatar®

Sinds 2011 volg ik het Avatar® Pad. Ik vind Avatar® het meest krachtige, puurste zelfontwikkelingsprogramma dat ik gevolgd heb. Het programma wordt gevormd door een serie ervaringsgerichte oefeningen die je in staat stellen jezelf te herontdekken en je bewustzijn af te stemmen op datgene wat je wilt bereiken. Met grote dankbaarheid maak ik in mijn ondernemerschap en in mijn leven gebruik van alles wat ik op mijn Avatar® pad heb geleerd . Ik gun jou deze ervaring van harte.
Ik ben opgeleid als Avatar Master en kan jou begeleiden op jouw, eigen, Avatar® Pad. Als je geïnteresseerd bent in de mogelijkheden dan deel ik graag mijn ervaringen met je en spreek ik graag af hoe jij hieraan kunt deelnemen.