Duurzaamheid & MVO

People Planet ProfitIk adviseer organisaties over de verduurzaming van werkprocessen bij het bereiken van hun doelstelling. Mijn jarenlange interesse in en betrokkenheid bij milieuvraagstukken, de interactie hiervan met het primaire (bedrijfs)proces en de mensen die dit vorm geven en mijn functioneren binnen bedrijfsmatig werkende organisaties staan borg voor inzicht en een creatieve kijk.

In mijn optiek is duurzaamheid geen keuze, maar is het onvermijdelijk dat duurzaamheid binnen organisaties een leidend principe is voor ondernemerszin. Op termijn kunnen we niet anders. lees meer

Kijkend naar onze wereld zien we een uitgeputte aarde, zoekende mensen en een dolgedraaide economie. Ik geloof dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ons de weg wijst.

Het is me altijd een groot genoegen geweest om te mogen pionieren in het domein van milieu en duurzaamheid. Zelfstandig ontdekken, toetsen aan de praktijk en oplossingen bedenken, die niet eerder bedacht waren. Door vanuit eenheid naar organisaties te kijken blijf ik met originaliteit zoeken naar oplossingen, die voor de toekomst meerwaarde creëren voor een organisatie.

Mijnwater B.V.

Sinds maart 2018 werk ik mee aan de ontwikkeling van Mijnwater B.V., een bijzonder innovatief Duurzaam Energiebedrijf in Parkstad Limburg. Vanuit een geothermische bron wordt warmte en koude gebruikt in de gebouwde omgeving. Met een laagtemperatuur smart grit energienet wordt niet alleen warmte en koude getransporteerd, maar ook gebufferd en uitgewisseld tussen leveranciers van warmte en koude die zijn aangesloten op het energienet: Een geweldige bijdrage aan de energietransitie om in te spelen op klimaatverandering. Voor meer informatie kijk op de site van Mijnwater. Vanaf 1 mei 2020 heb ik mijn bijdrage aan het werk van Mijnwater B.V.beëindigd. Werken aan 5e generatie energiesystemen boeit me nog immer en ik draag regelmatig bij aan opdrachten om dit energiesysteem in de praktijk te brengen.

MVO-013

Ik was actief lid van het bestuur van b.v. MVO 013. Vanuit deze onderneming organiseerden we stimulerende activiteiten in de Tilburgse regio vanuit het Midpoint Centre of Social Innovation in de Tilburgse Spoorzone.

Resto VanHarte

Sinds 1 december 2013 was ik Restomanager bij de Tilburgse vestiging van Resto VanHarte. Vanaf begin februari 2015 deed ik dat ook in Den Bosch. Per 1 februari 2018 ben ik gestopt met deze werkzaamheden.
De Resto is een sociaal restaurant, waar mensen kunnen komen eten om, voor een redelijke prijs, met andere mensen uit de buurt of stad te kunnen samen zijn. Eten verbindt! In deze  functie gaf ik inhoud aan sociaal ondernemerschap en heb ik met de Resto-formule in Tilburg en Den Bosch een bijdrage geleverd aan de missie van Resto vanHarte. Het is hartverwarmend om te zien dat het restaurant voor mensen een verschil kan maken, zowel voor gasten als voor vrijwilligers, die werken in de keuken of die de gasten bedienen.

Samenwerken voor goede advisering

Ik adviseer bedrijven en overheden op het gebied van Milieu, Veiligheid en Ruimt.Ordening.
In de Rotterdamse regio mocht in ik 2014 en 2015 vier bijzondere opdrachten uitvoeren op dit gebied, die zich vooral toespitsten op de verduurzaming van waterbeheer:
– Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen (RoSa), procesbegeleiding bij het opstellen van de langetermijnvisie en de strategie om deze visie in de praktijk te brengen; in RoSa werken drie waterschappen samen met de gemeenten Rotterdam en Capelle a.d. IJssel;
– Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD), procesbegeleiding bij het opstellen van de langetermijnvisie en de strategie ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Delfland en alle inliggende gemeenten;
– Plan van Aanpak voor het Masterplan vernieuwing rioolwaterzuivering Dokhaven;
– begeleiding van het MT van het Hoogheemraadschap van Delfland over de invoering van asset management binnen de organisatie.
In Tilburg was ik tot begin 2016 lid van de groep mensen die zich bezig houden met het uitrollen van het project Levend Water. Halverwege 2018 heb ik deze draad, voorzichtig, weer opgepakt.
In het voorjaar 2021 heb ik in opdracht van de Unie van Waterschappen meegewerkt aan het schrijven van het Verhaal van de Circulaire Waterschappen. Dit verhaal is geschreven door tientallen medewerkers van alle waterschappen en vormt de opmaat voor een strategie waardoor Waterschappen in 2050 volledig circulair zullen zijn.