Deugden zijn nu meetbaar

De mens zien in het werk

Het is mijn diepe wens dat we in werksituaties meer uitgaan van het positieve in de mens. We leren om elkaar te wijzen op wat er beter moet en dat het wijzen op verbeteringen goed is voor onze organisatie en de samenwerking. De keerzijde hiervan is dikwijls dat er een cultuur ontstaat, waarin het benoemen van fouten overheerst. Hebben mensen een oneindig incasseringsvermogen om op fouten gewezen te worden? Ik geloof dat niet! Wijzen op fouten vraagt om eerlijkheid en assertiviteit, maar kan ook met tact en hoffelijkheid worden gekruid. Zo niet, dan kunnen we onze collega’s ontmoedigen of zelfs beschamen.

Cultuur van bemoediging

Door kwaliteiten (deugden) in mensen te leren zien en ze te erkennen en uit te spreken creëer je in jouw (werk)omgeving een cultuur van bemoediging. Je gaat verbeterpunten aandragen door mensen erop te wijzen welke kwaliteiten ze meer kunnen inzetten en hoe sommige kwaliteiten andere kunnen ondersteunen. Je kunt goede voorbeelden laten zien. Met een positieve insteek ervaren mensen hun kracht, worden ze aangemoedigd om in hun kracht te staan en worden ze effectiever bij de uitvoering van taken en in samenwerking. Toch hoor ik dikwijls dat deze aanpak voor veel mensen niet tastbaar genoeg is. Daarom ben ik op zoek gegaan naar meer concretisering.

Meten maakt deugden tastbaar

Ik kwam in aanraking met een in de Verenigde Staten ontwikkelde psychometrische test die m.b.v. 22 deugden, inzicht geeft in je kracht en in karakter: de Character Foundation Assessment (CFA). Door de resultaten van de test in een terugkoppelingsgesprek te verbinden aan persoonlijke doelen, wordt vlot helder hoe je jouw sterke deugden kunt inzetten en welke deugden je kunt ontwikkelen. Op een integere en wetenschappelijk manier worden jouw deugden gemeten en maken we aandachtspunten bespreekbaar. Dit maakt het werken met deugden tastbaar en meetbaar. Da heeft me zo enthousiast gemaakt, dat ik het certificeringtraject om de CFA-test aan te bieden, met succes heb doorlopen.

CFA test scores

Gedrag en cultuur worden bespreekbaar

De CFA-test opent nieuwe mogelijkheden om mensen te begeleiden in persoonlijke en teamontwikkeling. Het benoemt de thema’s die gedrag en cultuur beïnvloeden. Thema’s die vaak lang onuitgesproken of onzichtbaar blijven. Met behulp van de test en het terugkoppelingsgesprek worden ze snel bespreekbaar. In het persoonlijke rapport kijk je verder dan gedrag. Je kijkt naar de kwaliteiten en deugden die samen jouw karakter vormen. Zaken die iedere dag gezien worden, maar die, zeker als het om de positieve kanten gaat, zelden worden uitgesproken.

Integriteit als fundament

Meer dan iedere andere test geeft deze test inzicht in persoonlijke integriteit. Ik zie integriteit als het fundament voor menselijk handelen. Integriteit is de drijvende kracht voor jouw persoonlijke visie, jouw drijfveren, verantwoordelijkheidsgevoel en de invloed die jij uitstraalt. Deze vijf invalshoeken zijn geïllustreerd in het figuur. Gesprekken over integriteit blijven vaak ongefundeerd of worden genormeerd (gedragscodes e.d.). Bij de feedback op basis van deze test maken we snel en diepgaand contact met integriteitvraagstukken die voor jou spelen en die jouw keuzes en handelingen bepalen.

Maatschappelijk verantwoord

De test sluit goed aan bij mijn visie op ondernemen. Ik wil mensen begeleiden om vanuit de kern van hun karakter een bijdrage te leveren aan maatschappelijke en duurzame ontwikkelingen. Dit product biedt meerwaarde aan organisaties, waar integriteit een essentieel thema is. En waar is dat eigenlijk niet? In een wereld, waarin regelmatig schandalen bekend worden, waar menselijk handelen onder druk staat van verleidingen en waar het moeilijk is om precies te bepalen welke keuze goed is en welke fout. Zoveel meningen, zoveel invalshoeken, zoveel aanwijzingen. Je moet stevig in je schoenen staan om zuiver, oprecht en authentiek te kunnen handelen. Terwijl dat wel van je wordt gevraagd: ethisch handelen in een cultuur van vertrouwen en dienstbaarheid. Inzicht in integriteit is meer dan ooit behulpzaam. En vanuit dit inzicht kun je communiceren over maatschappelijk verantwoord handelen en ondernemen. Dat vraagt onze omgeving meer dan ooit!

Samenwerking en menselijk kapitaal

Mensen vormen één van de pijlers van de 3P’s (people, planet, profit/prosperity) om organisaties te verduurzamen. Door bewust te investeren in goede, integere teams wordt het potentieel van mensen in de organisatie versterkt. De CFA-test helpt bij teamvorming en het verbeteren van samenwerking. Versterken van het menselijk potentieel draagt bij aan het behalen van doelstellingen van de organisatie en persoonlijke doelen van medewerkers. Juist in deze tijd is het werken vanuit persoonlijke kracht met een helder doel voor ogen van belang om succes te boeken.

Meer weten?

Je kunt de CFA-test eenvoudig doen door vragen te beantwoorden via internet, waarna je een persoonlijk rapport ontvangt. In een gesprek geef ik je feedback over jouw karaktereigenschappen, waardoor je gedrag dat hieruit voortvloeit eenvoudig kunt (h)erkennen. Meer informatie over dit product vind je op mijn website.

 

Met dank aan Melinde Bussemaker voor de tekstuele aanwijzingen.

1 gedachte op “Deugden zijn nu meetbaar

  1. Rob Adank

    Mensgericht vanuit een cultuur van bemoediging en inspiratie. Dat klink goed als focus en speerpunt bij het gaandeweg verder verscherpen van vertrouwenwekkend bestuur t.b.v. onze toekomstbestendige samenleving.

    Naast het goede dat http://www.innotep.eu op constructieve wijze in beweging heeft gebracht stimuleren ook jouw nieuwe initiatieven EenGoejeSaeck…

    Alvast veel succes toegewenst!

    Grtz. Rob

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.